Perfuzoarele sunt folosite pentru administrarea intravenoasa de fluide perfuzabile.